top of page
IMG_20201111_134520_586_edited.jpg

Den vitenskapelige metode

For å kunne redegjøre for den hermeneutiske metode er det fint om jeg redegjør for den hypotetisk-deduktive metoden først fordi den...

Podcast intervjuet slippes

Podcast intervjuet som jeg fortalte dere om i sommer slippes. Datoen har blitt flyttet frem noe, men nå har jeg fått en endelig dato og...

Writing. Ninaspace.

bottom of page