Den vitenskapelige metode

For å kunne redegjøre for den hermeneutiske metode er det fint om jeg redegjør for den hypotetisk-deduktive metoden først fordi den...

Am I a puppet on strings?

Probably not. This will be an informal reply to an interesting paper by a Victor Hogrefe... If you've read my work since around two years...