top of page
Search

TRO, HÅP OG KJÆRESTE

Å være, eller ikke være?

Jeg er en pendel.

De sterkeste positive opplevelsene gjør det verdt å ha gjennomgått de sterkeste negative opplevelsene. Det er surrealistisk. Det må bety at disse opplevelsene er magiske.

Kjærlighet.


Når jeg da tenker på terroren, da ser jeg hvor sterk den er og da folder jeg ut vingene og flyr over Oslo. Da tar jeg eierskap over den samlede, rene energien til melkeveien og kjenner den strømme gjennom lemmene mine.

Håp.


Hver gang jeg ikke ville være så var det på grunn av en fundamental ensomhet og jeg ser ingen mening med livet uten vennskap og kjærlighet. Jeg var redd for at jeg skulle forbli ensom for alltid fordi jeg er som jeg er. For første gang i mitt liv tror jeg at jeg kan bli elsket av en jeg elsker. Jeg vet ikke hvem. Kanskje jeg møter denne personen senere, men jeg er en pendel og

i dag har pendelen knust glasset.


Pendelen kunne ha gått den andre veien, men den gjorde ikke det fordi de sterkeste positive opplevelsene gjør det verdt å ha gjennomgått de sterkeste negative opplevelsene. Fordi de sterkeste positive opplevelsene er magiske.

På grunn av kjærlighet.


Av,

Nina Titternes

©Nina Titternes, ninaspace.com

bottom of page